1:40 sáng, Thứ Tư, 20/10/2021

Thẻ: núi bà đen

Chiều buông trên đường lên đỉnh Bà Đen. Ảnh: Trần Sang

Leo núi Bà Đen trong đêm

Nhóm sẽ leo núi Bà Đen trong đêm, thời gian dự kiến ban đầu là 4 tiếng sẽ lên đến đỉnh. Chúng tôi chọn thời điểm này để leo núi ...