PNJ dựa vào đâu để đặt mục tiêu lợi nhuận gần 1.230 tỷ đồng năm 2021

Pnj Dựa Vào đâu để đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận Gần 1
Pnj Dựa Vào đâu để đặt Mục Tiêu Lợi Nhuận Gần 1
PNJ dựa vào đâu để đặt mục tiêu lợi nhuận gần 1.230 tỷ đồng năm 2021

So với kết quả lợi nhuận sau thuế mà PNJ đạt được trong năm 2020, thì mục tiêu lợi nhuận gần 1.230 tỷ đồng trong năm 2021 của PNJ sẽ tăng tới 15% khiến nhiều cổ đông cho rằng, mục tiêu của PNJ đặt ra khá thử thách, khi Công ty vừa trải qua một năm kinh doanh 2020 với tăng trưởng lợi nhuận âm.

Theo đại diện PNJ, một trong những nguyên nhân khiến doanh thu năm 2020 tăng, nhưng lợi nhuận sụt giảm là do Công ty bị suy giảm nguồn thu từ hoạt động tài chính. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2019 ghi nhận 16,8 tỷ đồng, nhưng sang năm 2020 chỉ thu được gần 2,4 tỷ đồng từ nguồn này. Sự sụt giảm thu nhập tài chính của PNJ trong năm 2020 chủ yếu do ảnh hưởng từ các biến động chênh lệch tỷ giá. Do đó, biến động tỷ giá sẽ vẫn còn tiếp tục là một ẩn số khó lường làm cho một phần thu nhập của PNJ cũng ảnh hưởng theo.

Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận 2021 của PNJ được hoạch định dựa trên nền tảng và tốc độ phát triển của chuỗi cung ứng tự chủ đang được đầu tư nâng cấp, hướng đến dòng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, tốc độ mở rộng mạng lưới bán lẻ và sự hiệu quả của quá trình tối ưu hóa doanh thu trên từng điểm bán được chứng minh bằng con số tăng trưởng, dư địa thị trường và năng lực cạnh tranh, cũng như năng lực khai thác của PNJ…

Quý I năm 2021, PNJ đã thắng lợi với trọng điểm là mùa thần Tài. Lũy kế tháng 2/2021, doanh thu thuần đạt 5.011 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ, qua đó thu được 380 tỷ đồng lãi ròng. Nhờ kết quả kinh doanh năm 2020 vượt kế hoạch, PNJ dự kiến nâng cổ tức từ 18% lên 20% tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu). Công ty cũng dự kiến phát hành hơn 3,41 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho lãnh đạo và công ty con.

Bên cạnh đó, PNJ đưa ra kế hoạch phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông (tương ứng 6,6% số cổ phiếu đang lưu hành) để tăng vốn điều lệ từ 2.276 tỷ đồng lên gần 2.426 tỷ đồng. 

Trong năm 2020, Công ty đã điều tiết tốc độ mở cửa hàng do ảnh hưởng của Covid-19. Cụ thể, Công ty đã mở mới 29 cửa hàng PNJ Gold và đóng 36 cửa hàng (đa phần là PNJ Silver) để tái cơ cấu vị trí cửa hàng và có được mức chi phí thuê tốt hơn. Kế hoạch 2021, PNJ sẽ mở mới 40 đến 45 cửa hàng, đồng thời sẽ làm mới các cửa hàng hiện tại và sẽ xây dựng trụ sở mới.

Bài viết gốc: https://doanhnhansaigon.vn/ngan-hang/pnj-dua-vao-dau-de-dat-muc-tieu-loi-nhuan-gan-1-230-ty-dong-nam-2021-1104508.html